Cenniki do pobrania

KRZEMIEŃ PASIASTY - KAMIEŃ OPTYMIZMU

Witamy miłośników krzemienia pasiastego,

- tych, którzy kochają biżuterię z Kamieniem Optymizmu

- tych, którzy chcą obdarować swoich bliskich przedmiotem prawdziwie polskim

- tych, którzy podziwiają i kolekcjonują minerały

- tych, którzy chcą z tym kamieniem pracować w swoich pracowniach

- oraz tych, dla których rysunek w krzemieniu będzie kojarzył się z dziełem sztuki.

 

      Strona powstała głownie dlatego, aby umożliwić Państwu dotarcie do krzemienia pasiastego nie tylko podczas wizyty w Sandomierzu. Bardzo pragniemy, aby zagościł w Państwa szkatułach. Ale również na stołach złotniczych, w pracowniach rzemieślniczych, na salonach i w naszej świadomości: to jedyny naprawdę unikatowy kamień ziem polskich.

===============================

      Krzemień pasiasty jest wyjątkowym kamieniem. Występuje w jedynym miejscu na świecie, właśnie w Polsce, w Ziemi Sandomierskiej.

      W przekroju jego barwa i rysunek często przypomina grafikę lub fotografię. Szczególnie piękną dla tych, którzy doceniają klasyczne techniki fotografii czarno-białej i przekładają ją nad cyfrowy, szybki komunikat zdjęcia kolorowego.

      Pięknie określa go termin "kamień czterech żywiołów". Bo w jego rysunku łatwo dostrzec przestrzeń i wodę, uderzony jeden o drugi miota iskry, zaś sam pochodzi z wnętrza sandomierskiej ziemi.

      Kamień, o którym nie wiemy na pewno, jak powstawał. Wiemy, że w epoce dinozaurów. Doceniany jako cenny i wyjątkowy przez naszych przodków epoki neolitu, zapomniany na ponad 4000 lat, dla nauki i archeologii odkryty w na początku XX wieku, dla biżuterii i artystów - w roku 1972, 45 lat temu.

      Doceniany coraz bardziej przez liczne rzesze jego posiadaczy, awansuje na salony elit, gości w muzeach i galeriach, w pracach naukowych i czasopismach, w świadomości projektantów biżuterii i mody, w emocjach i szkatułach. Był kamieniem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Zaś Sandomierz został Światową Stolicą Krzemienia Pasiastego. Tak jak Gdańsk został Światową Stolicą Bursztynu. Bo właśnie w Sandomierzu został ponownie nam przywrócony. Tu zrodziła się i rozwija tradycja jego obróbki i oprawy, tu przez 15 lat organizowane były Sandomierskie Warsztaty Złotnicze jemu poświęcone, tu wreszcie powstała jedyna w świecie kolekcja dzieł sztuki, biżuterii i małych form złotniczych z jego zastosowaniem.

     Dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się o krzemieniu więcej, poniżej trochę więcej informacji.

 

POCHODZENIE

      Geneza krzemieni pasiastych, mimo ogromnego zaangażowania potencjału naukowego, nie jest do końca wyjaśniona. W dalszym ciągu nie potrafimy odpowiedzieć na pytanie: dlaczego w środowiskach o zasadowym odczynie osadziły się „kwaśne” krzemienie, tkwiące w nich jak obce ciała? [...] Jednak tak długo jak nie będziemy w stanie udowodnić źródła pochodzenia krzemionki, wszelkie teorie lub hipotezy dotyczące genezy tej zagadkowej skały pozostaną nie do końca dopowiedzianą historią (www.krzemienie.pl). 

       Jedna z wielu teorii głosi, że powstały one w osadach dna morskiego w czasie sedymentacji lub tuż po niej, a źródłem krzemionki mogły być roztwory hydrotermalne. Inna z nich twierdzi, że kwarc, z którego składa się krzemień jest pochodzenia organicznego, głównie ze szkieletów gąbek żyjących masowo w ciepłych morzach jurajskich, około 160 mln lat temu. Kwarc wypłukany z obumarłych cząstek gąbek krystalizował później wokół jąder krystalizacji układając się koncentrycznie tworząc na przemian jasne i ciemne smugi...

      Polecamy stronę http://www.krzemienie.pl/genesis, gdzie o ich powstawaniu można przeczytać najwięcej.

 

WYSTĘPOWANIE

      Krzemień pasiasty występuje w osadach wapieni górnej jury Gór Świętokrzyskich. Najważniejsze wychodnie i miejsca eksploatacji znajdują się na obszarze ciągnącym się od Iłży do Ożarowa i Zawichostu. Najpiękniejszy - w kamieniołomach Śródborze i Błaziny. Występuje również w zachodniej i południowej części Gór Świętokrzyskich, np. w kamieniołomach Bukowej, Maćkowej Góry, Małogoszczy, Głuchowca, Morawicy, Woli Morawickiej. Redeponowany przez lodowiec krzemień pasiasty można spotykać się też lokalnie m.in. na polach w okolicach Włoszczowic, Tokarni i Bocheńca.

 

KRZEMIEŃ PASIASTY W PRADZIEJACH (czy był skarbem i biżuterią w epoce kamienia?)

      Krzemienie w epoce kamienia (od paleolitu do neolitu) był najważniejszym (choć nie jedynym) surowcem, z którego wykonywano narzędzia używane przez ówczesne grupy społeczne. Szeroko rozpowszechnione na całej kuli ziemskiej stały się podstawą budowy cywilizacji w epokach przed odkryciem technik pozyskiwania metali (epoka brązu).

      Wśród masy zabytków z epoki kamienia, jakie można znaleźć podczas badań archeologicznych, prowadzonych na terenie ziemi sandomierskiej, krzemień pasiasty zaznacza się niecodziennie. Otóż niemal wszystkie zabytki krzemienne z tego okresu noszą ślady użytkowania lub są zniszczone. Wyjątek stanowią artefakty z krzemienia pasiastego. Otóż znakomita większość z ukończonych przedmiotów takich śladów użycia nie nosi. Są to głównie siekierki, często mniejsze lub całkiem małe, starannie wykonane i... nie używane. Takie zabytki można znaleźć w grobach, ukryte w jamach lub jako pojedyncze znaleziska bez wyraźnego kontekstu.

      W literaturze można znaleźć liczne opinie, że był przez ówczesnych użytkowników traktowany jako przedmiot magiczny, amulet, istotny za życia i po śmierci. Ale czy tylko?

      Wydaje się, że uprawnionym może być stwierdzenie, iż posiadanie i noszenie takiej pasiastej siekierki (np. za pasem) mogło być oznaką pozycji w ówczesnej grupie społecznej. Może oznaką władzy? Może bogactwa? Tego się pewnie nigdy nie dowiemy. Ale - traktując ten fakt we współczesnym pojęciu terminu "biżuteria" (tj. każda ozdoba ciała i stroju niezależnie od zastosowanych materiałów) - możemy się zastanowić: czy to była to biżuteria tamtych czasów? Taka męska jej odmiana?

 

PONOWNE ODKRYCIE PO PONAD 4000 LAT

      W roku 1971 Cezary Łutowicz w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, które wtedy mieściło się w Kamienicy Oleśnickich, zwrócił uwagę na piękne pradziejowe siekierki wykonane z krzemienia pasiastego. Po pierwszych próbach, nie mając jeszcze w pełni wyposażonej pracowni złotniczej, wykonał pierwsze sztuki biżuterii z zastosowaniem tego kamienia. I właśnie rok 1972 dziś jest uznany za moment, w którym krzemień pasiasty po raz pierwszy został zastosowany w pracy złotniczej.

      Nie jest znany żaden fakt przeczący tej tezie. Efekt był na tyle spektakularny, że już w roku 1977 po raz pierwszy biżuteria z krzemieniem pasiastym została zaprezentowana podczas Krajowej Wystawy Rzemiosła Artystycznego w Warszawie. Po kolejnych wystawach w regionie świętokrzyskim, w roku 1982 został po raz pierwszy pokazany publiczności spoza Polski podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich. Rok 1985 przyniósł kolejny przełomowy moment, a była nim całoroczna wystawa indywidualna w Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym. Krzemień pasiasty stawał się coraz bardziej znany, doceniany, pożądany.

     

KRZEMIEŃ PASIASTY WE WSPÓŁCZESNEJ BIŻUTERII

      Dzięki niestudzonym działaniom Cezarego Łutowicza, do którego pasji z czasem dołączali inni, dziś biżuteria zdobiona krzemieniem pasiastym jest coraz bardziej znana i podziwiana. W przekorze do dynamicznego i  przesadnie kolorowego świata pełnego pędzącej i ulotnej informacji, rysunek odnajdywany w tym unikatowym kamieniu zatrzymuje uwagę, skupia myśl i prowokuje do refleksji. Realizacje złotnicze z tym kamieniem dotarły do licznych galerii i muzeów (w tym Muzeum Watykańskiego), kolekcji krajowych i zagranicznych, jest obecny w szkatułach głów koronowanych i znaczących postaci dzisiejszej pop-kultury. Biżuteria i formy korpusowe zdobione krzemieniem pasiastym są prezentami dyplomatycznymi, docierają na najwyższe piętra centrów biznesu, są propozycją, aby "wziąć ze sobą kawałek Polski".

      Dla wielu artystów, projektantów i właścicieli staje się prawdziwym Kamieniem Optymizmu.

 

SANDOMIERSKIE WARSZTATY ZŁOTNICZE

      W roku 2000 odbyła się pierwsza edycja Sandomierskich Warsztatów Złotniczych. Inicjatorem tych spotkań był Cezary Łutowicz, który do swojego pomysłu przekonał dyrekcję Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Głównym celem spotkań była promocja krzemienia pasiastego jako najbardziej polskiego surowca, charakterystycznego wyłącznie dla Ziemi Sandomierskiej, stworzenie unikatowej, jedynej na świecie muzealnej kolekcji krzemienia pasiastego w biżuterii i obiektach sztuki, działania w zakresie promocji współczesnej sztuki złotniczej - w tym twórczości młodego pokolenia.

      Do roku 2015 odbyło się osiem spotkań, w których obok znanych projektantów uczestniczyli nauczyciele i studenci łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Zasadą warsztatów było, że uczestnicy przekazywali nieodpłatnie przynajmniej jedną (często więcej!) prac na na rzecz tworzonej kolekcji w sandomierskim muzeum.

      Niestety, od roku 2015 nowy dyrektor sandomierskiego muzeum wstrzymał projekt. Trudno zrozumieć racje temu przyświecające, ale cóż... trzeba poczekać na lepsze czasy, bo efekty dotychczasowych działań wokół Sandomierskich Warsztatów Złotniczych były wysoko oceniane przez środowisko złotnicze, akademickie oraz przez gości Sandomierza, którzy podkreślali wartość promocyjną tego projektu.

 

KRZEMIEŃ PASIASTY W BIŻUTERII I MAŁYCH FORMACH ZŁOTNICZYCH

      Od roku 2004, dzięki staraniom Cezarego Łutowicza i starszego kustosza Bożeny Ewy Wódz, przy wsparciu ówczesnej dyrektorki Muzeum Okręgowego w Sandomierzu - Zofii Czub, w pięknych zamkowych podziemiach zwiedzający mogą podziwiać efekty Sandomierskich Warsztatów Złotniczych. W latach 2011-2015 zbiory zasiliły również najciekawsze prace będące efektem dwóch Ogólnopolskich Konkursów Biżuterii Autorskiej.  Do roku 2015 zgromadzono ponad 250 eksponatów autorstwa czołówki polskich artystów i projektantów. Wśród prac możemy podziwiać realizacje profesorów, nauczycieli akademickich, studentów, artystów złotników z całej Polski.

      Niestety, od roku 2015 nowy dyrektor sandomierskiego muzeum wstrzymał rozwój kolekcji. Najciekawsze realizacje III Ogólnopolskiego Konkursu Biżuterii Autorskiej nie zostały dołączone do kolekcji. Trudno zrozumieć racje temu przyświecające, ale cóż... trzeba poczekać na lepsze czasy, bo zgromadzona kolekcja jest wysoko oceniana przez środowisko złotnicze, akademickie oraz przez gości Sandomierza, którzy podkreślali wartość promocyjną tego projektu. To jedna z największych kolekcji współczesnej polskiej sztuki złotniczej eksponowana  na stałej, muzealnej wystawie.

 

ŚWIATOWA STOLICA KRZEMIENIA PASIASTEGO

      W roku 2007 w Sandomierzu została zorganizowana sesja naukowa pt. „35 lat krzemienia pasiastego w biżuterii”. Referaty z sesji, staraniem Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, ukazały się drukiem.

       W czasie sesji ogłoszono Sandomierz Światową Stolicą Krzemienia Pasiastego i zostało zaprezentowane logo Stolicy. Dziś widocznymi znakami "krzemiennej stołeczności" są m.in. łańcuch ceremonialny Burmistrza Sandomierza (wykonany ze srebra i krzemienia) oraz pierścień Światowej Stolicy Krzemienia Pasiastego, przekazany w 2013 roku podczas finału II Festiwalu Krzemienia Pasiastego.

 

KRZEMIEŃ PASIASTY W KOLEKCJACH I MUZEACH

/tekst w przygotowaniu/

FESTIWALE KRZEMIENIA PASIASTEGO

      Pomysł zorganizowania Festiwalu Krzemienia Pasiastego narodził się w Sandomierzu. Na przełomie 2010 i 2011 roku podczas rozmowy Cezarego Łutowicza, właściciela "GOLD & SILVER GALLERY" z Mariuszem Pajączkowskim, budującym za jego namową GALERIĘ OTWARTĄ, po raz pierwszy padło hasło: zróbmy krzemieniowi festiwal, zasługuje na to! I dzięki wsparciu władz Sandomierza, władz województwa świętokrzyskiego, instytucjom kulturalnym i wielu osobom prywatnym – udało się pokazać ten skarb ziemi sandomierskiej. Zamiarem organizatorów było pokazanie krzemienia pasiastego w wielu jego aspektach. Od archeologii, historii, mineralogii, rzemiosła, sztuki złotniczej i zbiorów muzealnych – do działań inspirowanych lub skojarzeniowo związanych z krzemieniem.

      Odbyły się dwie edycje, w roku 2011 i 2013. Podczas festiwalu goście byli zapraszani do Muzeum Okręgowego w Sandomierzu na zwiedzanie jedynej w świecie muzealnej kolekcji biżuterii i obiektów wykonanych z krzemienia pasiastego. Były filmy, prezentacje, koncerty, kiermasze, wystawy fotografii i warsztaty twórcze, happeningi, pokazy archeologii eksperymentalnej i spektakle plenerowe, pokaz mody i biżuterii z krzemieniem, Ogólnopolski Konkurs Biżuterii Autorskiej i wspólne wyprawy wiodące do miejsc związanych z krzemieniem, rejsy po Wiśle. Były wieczorne spotkania przy gitarze i "Śpiewniczku Neandertalczyka" oraz "krzemyki pasiaste" – potrawy inspirowane jego rysunkiem. Spotkania w galeriach i przy zachodzącym słońcu, przy ogniskach i na wodzie… oj, działo się wiele!

      Podczas pierwszego festiwalu w roku 2011 zostało przygotowanych 5 wystaw i dodatkowo jedna ekspozycja towarzysząca. Druga edycja to już 13 wystaw. Obie kulminacje festiwalu trwały przez dwa kolejne weekendy września, zaś same wystawy przez dwa i pół miesiąca, od września do połowy listopada. Niebawem pojawi się pełna informacja o festiwalach, dziś zapraszam na stronę https://www.facebook.com/krzemienpasiastyinfo/ (@krzemienpasiastyinfo) wiele tu zdjęć i relacji z poszczególnych wydarzeń.

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS BIŻUTERII AUTORSKIEJ

/tekst w przygotowaniu/

 

 

 

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Waluty

Zaloguj się

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Statystyki

Produktów:
514
Kategorii:
25
Nowości:
0
Promocje:
0
Sklep jest w trybie podglądu
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe